MBO logistiek: nieuwe methode

Innovatieve lesmethode voor jongeren van de 21e eeuw. MBO Logistiek. — MBO logistiek: nieuwe methode

In samenwerking met VTO bouwt ISEO aan een 21e-eeuwse oplossing voor de onderwijsuitdagingen van nu. Hoe? Door het uitbrengen van een lesmethode MBO Logistiek die docenten ondersteunt en die leerlingen uitdaagt om het beste in zichzelf naar boven te halen.
We starten komend schooljaar met logistiek medewerker en breiden de lesmethode het jaar daarop uit naar alle logistieke mbo-opleidingen.
Een aantal scholen heeft inmiddels
veel interesse in de methode en wil het product uitproberen. Daar zijn wij heel blij mee en ook wel een beetje trots op. 

De lesmethode sluit aan bij scholen die programmeren op basis van de kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier en ook bij scholen die hun onderwijs willen inrichten via vakinhoudelijke thema’s. Na deze hoofdkeuze bepaalt de docent hoe de lessen verder ingericht worden. Er is keuze uit theorie-modules, trainingsmodules, workshops, groeps- en individuele opdrachten en (oefen)toetsmateriaal.

Via het volgsysteem wordt bijgehouden waar de leerling staat, en waar nog aandacht aan besteed moet worden. Via een dashbord kan de docent het onderwijsproces aansturen en houdt de docent het overzicht. 

Wilt u meer informatie over de lesmethode, dan zijn we bereikbaar via info@iseoconsult.nl en 070 – 213 42 14.