Onderzoek

A good question can take you a lot further than a quick answer.

Onderzoek

Type opdrachtgever

Belangenorganisaties in de binnenvaart.

Wens van de opdrachtgever

Voer een internationale vergelijking uit naar beroepsprofielen in de binnenvaart. Het uiteindelijke doel is te komen tot harmonisatie van de binnenvaart-opleidingen in Europa.

Aanpak

Het project begon met het opzetten van een vergelijkingskader. Daarna voerden we desk- en fieldresearch uit en maakten een vergelijking tussen de betrokken landen. Tot slot stelden we een adviesrapport op en presenteerden we de bevindingen en conclusies aan internationaal gezelschap in Brussel.

Resultaat

Een advies op basis waarvan de betrokken partijen hun verdere koers hebben vastgesteld.