Opleidingsstructuren

Education is the most powerful tool in a changing world.

Opleidingsstructuren

Type opdrachtgever

Branchevereniging.

Wens van de opdrachtgever

Ontwikkel voor ons een samenhangende opleidingsstructuur, naast het reguliere MBO/HBO, zodat onze leden stappen kunnen nemen en groeien in hun werk.

Aanpak

Het project startte met het in kaart brengen van de bestaande branche-opleidingen (niveau, varianten, etc.). Tegelijk Inventariseerden we het gewenste extra opleidingsaanbod. We stelden een blauwdruk op van de nieuwe structuur (oude/nieuwe opleidingen, niveaus en samenhang). Voor een optimaal resultaat werkten we met expertgroepen, die door ISEO werden aangestuurd. We voerden overleg met verschillende onderwijsaanbieders, exameninstellingen en met de toezichthouder op de examinering. Per opleiding werden leerdoelen en exameneisen geformuleerd. ISEO hielp ook bij het opstellen van de formats voor de branche-diploma’s.

Resultaat

Een samenhangend, actueel opleidingsaanbod voor de werkenden in de branche.