Projectmanagement

If plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters.

Projectmanagement

Type opdrachtgever

Onderwijsinstelling.

Wens van de opdrachtgever

Ondersteun de teams bij het invoeren van een nieuwe onderwijsmethodiek.

Aanpak

ISEO voerde het projectmanagement en had een belangrijke rol in de uitvoering. Als eerste inventariseerden we de voorkennis van alle betrokken docenten. We bepaalden de kaders en de mogelijkheden in samenspraak met het management. Daarna volgde concept-ontwikkeling en vaststelling van de (nieuwe) rol van de betrokkenen. De tweede fase begon met het samenstellen en uitvoeren van een inhoudelijk programma (workshops, onderzoekssessies, pilots. etc). We zorgden tijdens het project voor feedbackgesprekken, begeleiding en een goede overdracht en afronding.

Resultaat

De nieuwe methodiek is succesvol ingevoerd.